De nachtzwaluw is een schaarse vogel in Nederland, die goed te herkennen is aan het ratelende geluid dat ze maken. Ze hebben een bruingrijs verenkleed met beige-witte en zwarte onderdelen.

Kenmerken en specificaties Nachtzwaluw

  • Bruingrijze zwaluw
  • Beige-witte en zwarte onderdelen
  • Witte vleugelvlekken en staarthoeken
  • Vrouwtje en jonge nachtzwaluw: ontbreken de witte vleugelvlekken en staarthoeken.
  • Wettenschappelijke naam: Caprimulgus europaeus
  • Lengte: ongeveer 24,5 tot 28 cm.
  • Voedsel: grote insecten, vooral nachtvlinders, libellen, vliegen en kevers
  • Geluid: karakteristiek ratelend geluid dat van ver te horen is. “Tjurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr….urrrrrrrrrrrrrr” Als de man een vrouwtje ziet, vertraagt de ratel. Roep een nasaal “Krullet“.

Geluid Nachtzwaluw