De orpheusspotvogel is in Nederland een zeldzame vogelsoort. Ze lijken sterk op de algemenere spotvogel, maar bij de orpheus ontbreekt de lichte vleugelbaan. De onderdelen zijn geel en de bovendelen meer groenig. Ze hebben ook een duidelijke gele streep bij het oog.

Kenmerken en specificaties Orpheusspotvogel

  • Lijkt op de spotvogel, maar bij de orpheusspotvogel ontbreekt de lichte vleugelbaan
  • Onderdelen geel
  • Bovendelen groenig
  • Gele streep bij het oog
  • Wettenschappelijke naam: Hippolais polyglotta
  • Lengte: 12,5 tot 13 cm
  • Voedsel: insecten, vruchten en bessen
  • Geluid: zang lijkt wel iets op spotvogel maar is veel sneller en zonder pauzes en herhalingen. Mist de opvallende uithalen van spotvogel. Meest kenmerkende roep een musachtige ratel.
  • Komt niet veel voor in Nederland

Geluid Orpheusspotvogel