Kenmerken en specificaties Pontische Meeuw

  • Ronde kop
  • Donker oog
  • Lange snavel, poten en vleugels.
  • Jonge vogels: in vlucht goed te herkennen aan zwarte staartband, en de binnenste pennen zijn licht/donker van kleur.
  • Erg lastig te herkennen, doordat de meeuw bij elke leeftijd andere kenmerken kan hebben.
  • Wettenschappelijke naam: Larus cachinnans
  • Lengte: ongeveer 55 tot 60 cm. Spanwijdte: 138 tot 147 cm
  • Voedsel: vis, ongewervelden, reptielen, kleine zoogdieren, afval, jonge vogels en eieren
  • Geluid: Roep duidelijk nasaler dan andere grote meeuwen; baltsroep (‘long call’) vaak staccato, lachend en hoger.

Geluid Pontische meeuw