ransuil

Ransuil

De ransuil heeft een verenkleed wat een beetje doet denken aan boomschors. De bovenzijde van het verenkleed is geelbruin en de onderzijde licht roestgeel met donkere strepen. Ze hebben een rond gezichtssluier.

Kenmerken en specificaties Ransuil

  • Bovenzijde geelbruin van kleur, lijkt op boomschors.
  • Onderzijde licht roestgeel met donkere strepen
  • Rond gezichtssluier
  • Bij gevaar of verstoring is de lichaamsvorm lang en dun.
  • Wettenschappelijke naam: Asio otus
  • Lengte: ongeveer 35 tot 37 cm. Spanwijdte: 90 tot 100 cm
  • Voedsel: woelmuizen, veldmuis, aardmuis, bosmuis en kleine vogels als mussen, merels, spreeuwen en vinkachtigen
  • Geluid: man een laag sonoor “hoe“, vrouw vibrerend “weeeh” bij het nest te horen. Bedelroep jongen hoog “kie-jèè”.

Geluid Ransuil

Deze soort is vergelijkbaar met: