Man
vrouw

De rietgors is in Nederland een hele algemene rietvogel. Het mannetje heeft een kleed dat een beetje aan een huismus moet denken. Het mannetje heeft een zwarte kop en witte halsband. Het vrouwtje is iets minder opvallend gekleed.

Kenmerken en specificaties Rietgors

  • Mannetjes: huismusachtig kleed, zwarte kop en keel, witte halsband, en een dunne witte baardstreep. Najaar verdwijnt het zwart voor het grootste gedeelte.
  • Vrouwtje: bruinachtige kop, lichte streep achter oog, en strepen op de borst.
  • Wettenschappelijke naam: Emberiza schoeniclus
  • Lengte: ongeveer 13,5 tot 15 cm.
  • Voedsel: langpootmuggen, springstaarten, eendagsvliegen, haften, steenvliegen, libellen, juffers, spinnen en soms zaden
  • Geluid:  roep een dalend “tsieeuw…“, in vlucht daarnaast een schor roepje.

Geluid Rietgors