De ringmus heeft een opvallende roodbruine kop en lichte wangen met een zwarte wangvlek. De rug en vleugels zijn bruin van kleur. Ze zijn minder algemeen dan de Huismus.

Kenmerken en specificaties Ringmus

  • Roodbruine kop
  • Lichte wangen, met zwarte wangvlek
  • Witte nekrand
  • Rug en vleugels zijn bruin
  • Wettenschappelijke naam: Passer montanus
  • Lengte: ongeveer 12,5 tot 14 cm
  • Voedsel: granen, onkruidzaden en insecten
  • Geluid: zang is een beetje huismusachtig. Bekendste roep is: ”tsjep”

Geluid Ringmus

De soort is vergelijkbaar met: