Man
Vrouw (Foto: welkevogelisdit.nl)

De rosse stekelstaart komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. De mannetjes hebben in de zomer een kastanje bruin verenkleed en een felblauwe snavel. Het vrouwtje heeft een bruin verenkleed met zwarte snavel.

Kenmerken en specificaties Rosse Stekelstaart

  • Mannetjes: in de zomer: kastanjebroodbruin, witte wangen, zwarte kruin, en felblauwe snavel. In de winter hetzelfde als het vrouwtje, maar de zwart-witte kop blijft.
  • Vrouwtjes en jonge vogels: bruin met donkerbruine kruin, zwarte snavel en lichtbruine wangen met een donkerbruine horizontale streep.
  • Wettenschappelijke naam: Oxyura jamaicensis
  • Lengte: ongeveer 35 tot 43 cm. Spanwijdte: 53 tot 62 cm
  • Voedsel: waterinsecten en zaden van waterplanten
  • Geluid: bij het baltsgedrag hoort een knorrend, stuiterend geluid; daarbuiten zwijgzaam.

Land van afkomst

  • Komt oorspronkelijk uit Noord- Amerika.
  • Zijn verspreid, doordat sommige vogels uit gevangenschap ontsnapt waren.
  • Maar komt ook in Engeland, Frankrijk, België en Nederland voor.