De spreeuw heeft een zwarte verenkleed met witte spikkels. Ze hebben een grijs/zwarte snavel. Spreeuwen staan bekend om hun gevarieerde zang met veel imitaties van andere vogelsoorten.

Kenmerken en specificaties Spreeuw

  • Witte spikkels
  • Zwart verenkleed
  • Spitse snavel
  • Grijs/zwarte snavel
  • Wettenschappelijke naam: Sturnus vulgaris
  • Lengte: ongeveer 21 cm
  • Voedsel: alleseters, maar eten voornamelijk insecten en insectenlarven. Zomers ook bessen en fruit.
  • Geluid: zeer gevarieerd en lang aanhoudend, en imitaties van fluittonen.

Geluid Spreeuw