Steppekievit

De steppekievit is een uiterst zeldzame vogelsoort in Nederland, die nog maar enkele keren tijdens de trek is waargenomen. Ze hebben een korte snavel en nek, daarentegen vrij lange poten. Gedurende het zomerkleed zijn de vogels grijsbruin met een zwarte buik.

Kenmerken en specificaties Steppekievit

 • Korte snavel en nek
 • Lange poten
 • Zomerkleed: grijsbruin gekleed, zwarte buik, kastanjebruine onderbuik, zwarte oogstreep en kruin, witte wenkbrauwstreep en rossige wangen
 • Winterkleed: bruinig kleed
 • Jonge vogels: bruin, vaag schubpatroon op de bovendelen en vaag gestreept op de borst.
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Vanellus gregarius 
 • Lengte: 27 tot 30 cm. Spanwijdte: 64 tot 76 cm
 • Voedsel: sprinkhanen, kevers, en larven van nachtvlinders, spinnen en wormen. Soms plantaardig materiaal.
 • Geluid: doorgaans zwijgzaam. In de broedgebieden is een raspend “kr-rretsj” te horen.

Land van afkomst

 • Is zeldzaam in Nederland
 • Komt voor in Kazachstan, Rusland en ten noorden van de Kaspische zee
 • Overwintert in Israël, Eritrea, Soedan en Noordwest-India

Geluid Steppekievit

Bron