Strandleeuwerik

Strandleeuwerik

Strandleeuwerik

De strandleeuwerik is een leeuwerik die voornamelijk langs de kust te vinden is. Ze hebben een bruin verenkleed en een opvallende zwarte keel en zwarte ’tranen’ op het gezicht. Ze hebben ook opvallende hoorntjes op het hoofd.

Kenmerken en specificaties Strandleeuwerik

 • Bruingestreepte bovendelen
 • Bleke ongestreepte onderdelen
 • Zwarte keel en zwarte ”tranen” op het gezicht
 • Mannetjes: zwarte band op voorhoofd met aan de uiteindes ‘hoorntjes’ bovenop de zijkruin
 • Winterkleed: minder contrastrijk getekend
 • Jonge vogels: meer gevlekt op bovendelen, meer gestreept op bovendelen en minder opvallend koppatroon
 • Wettenschappelijke naam: Eremophila alpestris
 • Lengte: 14 tot 17 cm
 • Voedsel: insecten, zoals sprinkhanen en kevers. In de winter soms ook zaden
 • Geluid: roep hoog, ijl en snel, zang lijkt op veldleeuwerik maar ijler en stijgend.

Land van afkomst

 • Komt soms ook in Nederland voor
 • Komt voor langs de arctische kust, in de bergen van Scandinavië, de steppes rond de Wolga, de Kaukasus, Griekenland en de Balkan.
 • Trekt van Noorwegen en Scandinavië naar Noordwest-Europa zuidelijk tot Bretagne en zuidelijker in Oost-Europa

Geluid Strandleeuwerik