Het vale stormvogeltje is een zeldzame vogelsoort in Nederland. Het is een geheel donkere zeevogel met witte stuitvlekken. Ze hebben een grijs baan op de bovenvleugel met een lichtgevorkte staart.

Kenmerken en specificaties Vaal Stormvogeltje

  • Donkere zeevogel
  • Witte stuitvlekken
  • Grijze baan op bovenvleugel
  • Lichtgevorkte staart
  • Is een dwaalgast
  • Wettenschappelijke naam: Oceanodroma leucorhoa
  • Lengte: 19 tot 22 cm. Spanwijdte: 45 tot 48 cm
  • Voedsel: vis, pijlinktvisjes, kleine kreeftjes, garnalen, ongewervelden en visafval
  • Geluid: alleen op de broedplaatsen te horen. Merkwaardig, nasaal gekwetter.

Geluid Stormvogeltje