Adult

De watersnip is een mooie weidevogel, die vooral tijdens de trek goed te vinden is. Hij heeft een zeer lange snavel en strepen op de kop en op zijn rug. Het verenkleed is een bruinig en de flanken zijn gebandeerd.

Kenmerken en specificaties Watersnip

 • Zeer lange snavel
 • Strepen op kop en rug
 • Gebandeerde flanken
 • Bruinig verenkleed
 • Wettenschappelijke naam: Gallinago gallinago
 • Lengte: ongeveer 25 tot 27 cm. Spanwijdte: 44 tot 47 cm
 • Voedsel: insecten, larven, wormen, kleine kreeftachtigen, slakjes, spinnen en eet soms ook plantaardig materiaal
 • Geluid: “kloktikken” vanaf de grond in de broedtijd. Buiten broedtijd vaak een schor “krèètsj“.

Geluid Watersnip

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met juni.
 • Broedt plekken: nest op de grond, meestal goed verstopt in de vegetatie.
 • Eieren: meestal 1 of 2 legsel per jaar, met ongeveer 4 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt 17 tot 21 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vogels vliegen uit na 19 tot 20 dagen.
 • Leefgebied: broedt het liefst in nat, kruidenrijk grasland op veen. Ook in gemaaid rietland en trilvenen. Buiten broedtijd voornamelijk te vinden in natte graslanden, slootkanten en lage moerasvegetaties.
 • Trefkans: algemeen

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: is een trekvogel. Overwintert van West- tot Zuid-Europa, tot in Afrika ten zuiden van de Sahara. Najaarstrek meteen na broedtijd. Voorjaarstrek van maart tot en met mei.
 • Broedparen: 900 tot 1450
 • Overwinteraars: 10 000 tot 20 000
 • Doortrekkers: 10 000 tot 50 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met: