De waterspreeuw is een schaarse vogel in Nederland. Het is een zeer compacte vogel met korte staart en vleugels. Er zijn twee ondersoorten van de waterspreeuw, die op elkaar lijken.

Kenmerken en specificaties Waterspreeuw

 • Zeer compacte vogel
 • Korte staart en vleugels
 • Spitse snavel
 • Twee ondersoorten: zwartbuikwaterspreeuw en roodbuikwaterspreeuw
 • Zwartbuikwaterspreeuw: grotendeels zwart, witte borst en keel, donkerbruine pet en zwarte buik.
 • Roodbuikwaterspreeuw: heeft een meer bruinrode buik
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Cinclus cinclus
 • Lengte: ongeveer 18 cm
 • Voedsel: ongewervelden zoals, haften, steenvliegen, kreeftjes, waterpissebedden.
 • Geluid: zang is een prevelende combinatie van rauwe klanken en fluittonen. Roep is een scherp hard “dziitt dzitt!

Land van afkomst

 • Is de afgelopen jaren enkele keren in Nederland gespot.
 • Is vooral te zien op de Britse eilanden en in Midden-Europa tot Italië.

Geluid Waterspreeuw