Witgat

Kenmerken en specificaties Witgat

 • Donker van boven
 • Wit van onderen
 • Witte stuit en staartbasis
 • Brede donkere ondervleugels
 • Witte wenkbrauw
 • Opvallende oogring
 • Zomerkleed: wit gespikkeld van boven
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Tringa ochropus
 • Lengte: 21 tot 24 cm. Spanwijdte: 57 tot 61 cm
 • Voedsel:  libellenlarven, mieren, waterwantsen, rupsen, kevers, vliegen, muggen, schietmotten, wormen, bloedzuigers, kleine kreeftachtigen, spinnen, kleine visjes, en zaden
 • Geluid: roep zeer kenmerkend, hoog en schel: “kjuwiét… wiét-wiét“, en variaties hierop; vooral in vlucht te horen.

Land van afkomst

 • Is in Nederland vooral een overwinteraar en doortrekker
 • Broedt in Fenno-Scandinavië, Oost- en Noordoost-Europa en verder oostelijk tot Oost-Siberië
 • Overwintert in West en Zuidwest-Europa, en in Afrika

Geluid Witgat