Zwarte Ibis

zomerkleed
winterkleed

De zwarte ibis is een zeldzame vogelsoort in Nederland. Ze hebben een glanzend bruin verenkleed, dat meer zwart lijkt. Ze hebben een lange kromme snavel.

Kenmerken en specificaties Zwarte Ibis

 • Lange kromme snavel
 • Lijkt zwart, maar is glanzend bruin op kop, nek en rug
 • Vleugels zijn glanzend groen
 • Zomerkleed: witte strepen vanaf oog rondom snavel
 • Winterkleed: bruinzwart, minder glanzend, en witte streping op kop en nek
 • Jonge vogels: als winterkleed, maar is dofgroen van kleur en er is geen kleurverschil in lichaam en vleugels
 • Lange nek en poten
 • Wettenschappelijke naam: Plegadis falcinellus
 • Lengte: 48,5 tot 66 cm. Spanwijdte: 80 tot 95 cm
 • Voedsel: insecten zoals watertorren, bootsmannetjes, libellen , vliegen, sprinkhanen, krekels, schietmotten, krabben, kreeftachtigen en kleine vissen 
 • Geluid: zwijgzaam, soms wat gekraak en geknor.

Land van afkomst

 • Is zeldzaam in Nederland
 • Broedvogel in Spanje, Portugal, Zuid-Frankrijk, Italië en Balken
 • Overwintert in Marokko en Afrika

Geluid Zwarte Ibis