man
vrouw

De zwartkop is een algemene vogelsoort in Nederland. Het mannetje heeft een zwarte pet op de kop en een grijs verenkleed. Het vrouwtje heeft een roestbruine pet en een grijsbruin verenkleed.

Kenmerken en specificaties

  • Formaat als koolmees
  • Mannetje: zwarte pet op kop en verenkleed grijs
  • Vrouwtje: roestbruine pet en verenkleed grijsbruin
  • Jong mannetje: zwarte pet met bruine vlekken
  • Vliegt weinig
  • Wettenschappelijke naam: Sylvia atricapilla
  • Lengte: 14 cm
  • Voedsel: insecten, bessen en vruchten
  • Geluid: melodieus en gevarieerd. Kenmerkend zijn de luide, heldere en hoge tonen aan het einde van de zang. Bij onraad een herhaald “tek-tek”.

Geluid Zwartkop