Bergeend (mannetje)
Bergeend (vrouwtje)

De bergeend is een halfgans, de vogel heeft wat weg van een eend en een gans. Deze eend heeft een opvallende rode snavel en een verenkleed met wit-, bruin- en zwart tinten.

Kenmerken en specificaties Bergeend

 • Mannetje heeft een knobbel op de snavel het vrouwtje heeft dit niet
 • Felrode snavel
 • Wit met bontgekleurde schakeringen
 • De vogel heeft witte, zwarte en bruine strepen.
 • De poten zijn roze van kleur.
 • Door haar opvallende kleuren en vooral de rode snavel valt deze eend snel op in weilanden en andere gebieden waar deze soort voor komt.
 • Wettenschappelijke naam: Tadorna tadorna
 • Lengte: ongeveer 58 tot 67 cm. Spanwijdte: 110 tot 133 cm
 • Voedsel: Kleine schelpdieren, slakjes, garnalen, kreeftachtigen, wormen, kleine bodemdiertjes, insecten ,larven.
 • Eieren: meestal 8 tot 10 eieren per legsel
 • Geluid: mannetjes tijdens balts hoge, zachte fluitjes en trillers; vrouwtjes roepen laag “rra-rra-rra-rra” en “a-a-a-a….”

Geluid Bergeend

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf april tot in juni
 • Broedt plekken: vaak in verlaten konijnenholen
 • Eieren: meestal 8 tot 10 eieren
 • Broedduur: ongeveer 28 dagen
 • Leefgebied: duinen, kwelders, modderige sloten, slikranden en veenweiden langs rivieren.
 • Trefkans: de trefkans om in Nederland een bergeend te zien is redelijk tot groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: ze trekken na de broedperiode naar het open water. In het voorjaar gaan ze dan weer terug naar hun broedgebieden. Tijdens strenge winters trekken ze naar Engeland en Frankrijk.

 • Broedparen: 5700 tot 9400
 • Overwinteraars: 79 000 tot 96 000
 • Doortrekkers: 110 000 tot 180 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.
bergeend iunc redlist
Bron: iucn redlist

Weetjes

 • Een verklaring voor de naam van deze eend is dat de een haar eieren ‘verbergt’.
 • De bergeend legt haar eieren in konijnenholen en ander holtes.
 • Gemiddeld wordt deze een 10 jaar oud, maar er zijn soms uitschieters van 20 jaar.

Deze soort is vergelijkbaar met: