De boerenzwaluw is een vogel die tot de familie van zwaluwen behoort. Deze soort komt het meest van alle voorkomende zwaluw soorten in Nederland voor. Ze zijn vaak te vinden in de buurt bij stallen, maar ook weilanden en gebieden met veel water.

Kenmerken en specificaties Boerenzwaluw

 • Blauw-zwart van boven
 • Voorhoofd en kin rood
 • Zwarte borstband
 • Roomwitte buik
 • Lange gevorkte staart
 • Wettenschappelijke naam: Hirundo rustica
 • Engelse naam: Barn swallow
 • Lengte: ongeveer 17 tot 21 cm.
 • Voedsel: insecten, vooral muggen
 • Eieren: meestal 3 tot 6 eieren per legsel
 • Geluid: kwetterende, zeer snelle zang bij nest en in vlucht

Geluid Boerenzwaluw

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf mei tot en met augustus broedt deze vogel.
 • Broedt plekken: ze metselen hun nest van klei en leem. Ze maken hun nest vaak op randen en richels in koeien-, varkens-, maar ook paardenstalen.
 • Eieren: meestal een, maar soms ook twee of zelfs drie legsel. Elk legsel heeft ongeveer 3 tot 6 eieren.
 • Broedduur: de broedduur is ongeveer 12 tot 16 dagen.
 • Uitgevlogen: de jonge zwaluwen zitten meestal nog 20 tot 24 dagen op het nest en vliegen daarna uit.
 • Leefgebied: ze zijn vaak te vinden bij stallen, waar ze ook broeden. Ze komen voornamelijk voor in gebieden met genoeg water, in weilanden bijvoorbeeld.
 • Trefkans: in de winter is de kans om deze zwaluw te zien klein, maar in de broedperiode is de kans groot om er een in Nederland te zien.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: trekken in groepen naar het zuiden. De boerenzwaluwen die in Nederland broeden, overwinteren in West- en Centraal-Afrika.
 • Broedparen: 210 000 tot 280 000
 • Overwinteraars: 0-2, trekt weg in de winter periode.
 • Doortrekkers: 50 000 tot 200 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Bron: IUCN REDLIST

Weetjes

 • De meeste vogels keren ieder jaar terug naar hetzelfde nest.
 • Er bestaan in Vlaamse dialecten veel bijnamen voor deze soort, bijvoorbeeld: ‘zwalum’,’zwolm, en ‘zwalie’.

Deze soort is vergelijkbaar met: