Foto: Marcel Koelink

De bosruiter is een kleine ruiter met gele poten en een korte snavel. De vogel is licht gespikkeld en heeft lichte ondervleugels. De wenkbrauwstreep is ook erg opvallend. Het was vroeger een broedvogel in Nederland, maar dat is tegenwoordig weinig het geval.

Kenmerken en specificaties bosruiter

 • Gele poten
 • Korte snavel
 • Licht gespikkeld
 • Opvallende wenkbrauwstreep
 • Lichte ondervleugels
 • Lichte stuit en staartbasis
 • Wettenschappelijke naam: Tringa glareola
 • Lengte: ongeveer 19 tot 23 cm. Spanwijdte: 54 tot 57 cm
 • Voedsel: insecten en hun larven, maar buiten de broedtijd ook: wormen, spinnen, kreeftachtigen, slakjes, kleine visjes, kikkertjes en zaden.
 • Eieren: meestal 4 eieren per legsel
 • Geluid: roep een korte reeks, explosieve, schelle tonen: “ief ief ief!“. Baltsroep soms op voorjaarstrek te horen, heeft iets van boomleeuwerik.

Geluid

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf mei tot en met begin juli.
 • Broedt plekken: nest is een kuiltje in de grond, in dichte vegetatie. Broedt ook in bomen of nesten van oude lijsters.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal vier eieren.
 • Broedduur: ongeveer 22 tot 23 dagen en dan komen de jongen uit het ei.
 • Uitgevlogen: ze verlaten het nest na ongeveer 28 tot 30 dagen.
 • Leefgebied: in ondiepe zoetwaterplassen, moerasvegetaties met plasjes langs meren, natte heiden en hoogvenen, vennen, en in ondergelopen graslanden en bollenvelden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: is een lange-afstandstrekker. Trekt naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Kleine aantallen overwinteren rond de Middellandse Zee. Trekt weg in Juli tot en met september. Trekt terug in April tot en met mei.

bosruiter
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de bosruiter

 • Deze vogel was eerst een broedvogel in Nederland tot en met 1936.
 • In 2005 was er voor het laatst een broedgeval in Nederland, in de Ackerdijkse Plassen.