Man
vrouw

De eider is een eenden soort die voornamelijk langs de kust leeft. Mannetjes hebben in prachtkleed een wit met zwart verenkleed, een olijfgroene vlek in de hals en een roze borst. De vrouwtjes zijn net als vele andere vrouwtjes eenden soorten bruin van kleur.

Kenmerken en specificaties Eider

 • Mannetjes: wit met zwart, olijfgroene vlek op hals, en een roze borst
 • Vrouwtjes: bruin
 • Driehoekige snavel vorm
 • Aan het einde van de snavel bevindt zich een hoornige ’tand’.
 • Wettenschappelijke naam: Somateria mollissima
 • Lengte: ongeveer 50 tot 71 cm. Spanwijdte: 95 tot 105 cm
 • Voedsel: schelpdieren, krabben en kreeftachtigen
 • Eieren: meestal 4 tot 6 eieren per legsel
 • Geluid: Man tijdens balts laag “hoe…“, bijna menselijk. Vrouw laag en rauw.

Geluid Eider

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf april tot en met begin juni.
 • Broedt plekken: het nest is een holletje bekleed met gras. Broedt in losse kolonies.
 • Eieren: heeft een legsel per jaar, met meestal 4 tot 6 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 25 tot 28 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen zijn vliegvlug na 65 tot 75 dagen. Na 50 dagen zijn ze al volledig zelfstandig.
 • Leefgebied: komt bijna alleen bij zoute wateren voor. In Nederland is deze soort vooral te zien in het waddengebied.
 • Trefkans: de kans om deze soort in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: het grootste gedeelte van de in noordelijke kustgebieden voorkomende eiders trekt richting het zuiden, tot en met zuidelijk Frankrijk. Sommige vogels overwinteren gewoon op de broed locatie.
 • Broedparen: 3480 tot 3580
 • Overwinteraars: 97 000 tot 110 000
 • Doortrekkers: 50 000 tot 200 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Het vrouwtje legt soms eieren bij een ander vrouwtje in het nest.
 • Ze broeden sinds 1906 in de duinen en kwelders in Nederland.