Fitis

De fitis is een vogelsoort die lijkt op de tjiftjaf. De fitis heeft een lichte wenkbrauwstreep en een geelwitte keel en borst. Ze hebben bruinroze poten en langer vleugels dan de tjiftjaf.

Kenmerken en specificaties Fitis

 • Lichte wenkbrauwstreep
 • Geelwitte keel en borst
 • Bruinroze poten
 • Langere vleugels dan de Tjiftjaf
 • Wettenschappelijke naam: Phylloscopus trochilus
 • Lengte: 11 tot 12,5 cm.
 • Voedsel:  insecten, eieren, larven en plantmateriaal
 • Eieren: meestal 4 tot 8 eieren per legsel
 • Geluid: zang helder dalend riedeltje van zoete, melancholieke klanken. Meest gebruikte roep lijkt op tjiftjaf maar is lager, langgerekter en meer tweelettergrepig.
 • Geluid ezelsbruggetje: Het lijkt alsof ze een typisch Nederlandse zin zingen. “Het wordt mooi weer vandaag, maar het blijf niet zo..’

Geluid Fitis

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: begint met broeden vanaf eind april.
 • Broedt plekken: nest bevindt zicht goed verborgen op de grond.
 • Eieren: meestal een legsel per jaar, met ongeveer 4 tot 8 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 12 tot 14 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen zitten 12 tot 16 dagen op het nest, daarna vliegen ze uit. Ze worden nog wel 2 weken na het uitvliegen doorgevoerd.
 • Leefgebied: vooral in droge tot vochtige halfopen landschappen. Voornamelijk in heide, bos, duinen, hoogveengebied en agrarisch gebied.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot groot in april tot en met juni.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: Trekt in juli en september naar Afrika. Tussen maart en eind mei komt hij weer terug naar het broedgebied. In Nederland komt de fitis een paar weken later terug dan de tjiftjaf.
 • Broedparen: 130 000 tot 220 000
 • Overwinteraars: aantal onbekend
 • Doortrekkers: 50 000 tot 200 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De fitis is een van de meest voorkomende vogels van Europa. Het leefgebied strekt zich uit van West-Europa tot en met Oost-Siberië