Zomerkleed of prachtkleed
Winterkleed

De fuut is in zomerkleed goed herkenbaar aan zijn witte kop met bruinrode krans. In winterkleed is de vogel vaalbruin en wit met zwarte kopveren. Het is een van de meest algemeenste futensoort in Nederland.

Kenmerken en specificaties fuut

 • Witte kop met bruinrode krans, overlopend in zwart.
 • Ogen felrood
 • Bovenzijde bruin, onderzijde wit
 • Winterkleed: vaalbruin en wit met zwarte kopveren
 • Wettenschappelijke naam: Podiceps cristatus
 • Lengte: ongeveer 46 tot 51 cm. Spanwijdte: 85 tot 90 cm
 • Voedsel: vis zoals voorn, alver, serpeling, riviergrondel, rietvoorn, brasem, stekelbaars. Eet soms ook ongewervelden dieren.
 • Eieren: meestal 3 tot 4 eieren per legsel
 • Geluid: In de broedtijd vaak luidruchtig. Territoriumroep een ver dragend “ròòòhhh…“. Daarnaast nog veel meer keelklanken en rauwe roepen. Jongen piepen hoog.

Geluid fuut

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf maart tot en met oktober. De meeste legsel zijn in mei tot en met juni.
 • Broedt plekken: nest is een platform op het water, bij voorkeur goed verborgen in het riet.
 • Eieren: meestal een en soms twee legsel, met ongeveer 1 tot 6 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 25 tot 29 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen verlaten al snel het nest en worden nog 10 tot 11 weken door de ouders doorgevoerd.
 • Leefgebied: broedt voornamelijk in zoete tot brakke wateren. Bij voorkeur een water dat minstens 0,5 meter tot 5 meter diep is met voldoende beschikbare vissen. Buiten broedtijd ook in zoutwater.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is het hele jaar door groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: het broedgebied wordt doorgaans verlaten. In de nazomer gaan de vogels ruien in grote groepen. Dat is dan te zien op open wateren, randmeren, wateren in het Deltagebied en de Waddenzee.
 • Broedparen: 11 000 tot 16 000
 • Overwinteraars: 20 000 tot 25 000
 • Doortrekkers: 26 000 tot 33 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de fuut

 • Een fuut kan maximaal 60 seconden lang duiken.
 • Er zijn maar liefst 45 namen die deze vogel heeft gekregen in de volksmond, waaronder arsevoet, kroondûker, pronkvogel, atlasvogel en certijnduiker.
 • 80 miljoen jaar geleden leefden er al vertegenwoordigers van de familie Podicipedidae, waar deze pronkvogel familie van is.