Gaai met juveniel

De gaai is een beigebruine vogel met een licht gestreepte kruin. De vleugels zijn vooral zwart, maar ze hebben ook een licht blauw vleugelvak. Ze maken krassende geluiden net als ekster.

Kenmerken en specificaties Gaai

 • Beigebruin
 • Licht gestreepte kruin
 • Lichte keel
 • licht blauwe vleugelvlak, met zwarte vleugels.
 • Zwarte baardstreep
 • Wettenschappelijke naam: Garrulus glandarius
 • Lengte: ongeveer 32 tot 35 cm
 • Voedsel: insecten, eieren van jonge vogels, eikels, beukennootjes, granen en fruit
 • Eieren: meestal 5 tot 7 eieren per legsel
 • Geluid: Hees, schreeuwend. Zingt gevarieerd met veel imitaties.

Geluid Gaai

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf half april tot en met juni.
 • Broedt plekken: het nest wordt gemaakt van takjes en is komvormig. Het nest wordt vaak gemaakt tussen de stam van de boom en een dikke tak.
 • Eieren: meestal een legsel per jaar, met ongeveer 5 tot 7 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 16 tot 21 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: jongen zitten na 19 tot 20 dagen op het nest. Ze worden zelfstandig na 6 tot 8 weken.
 • Leefgebied: ze broeden in bossen, boerenland, parken en soms ook in tuinen. Komt niet voor in gebieden zonder bomen.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is bijna het hele jaar door groot. Alleen vanaf mei tot en met augustus is de kans iets kleiner.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: de Nederlandse vogels blijven in hun broedgebied.
 • Broedparen: 47 000 tot 68 000
 • Overwinteraars: 150 000 tot 250 000
 • Doortrekkers: 50 000 tot 200 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Deze vogel wordt ook wel Vlaamse gaai genoemd.
 • 15 kilo eikels (ongeveer 3000 stuks) verstoppen sommige gaaien als wintervoorraad.
 • Een volwassen vogel weegt ongeveer 170 gram.