Glanskop adult

De glanskop is een vogeltje met een vaalbruin verenkleed. De kap is donker van kleur en de onderdelen zijn licht. Ook de zwarte kinvlek en de witte vlek op de basis van de snavel zijn een goed kenmerken. Deze soort lijkt sterk op de matkop.

Kenmerken en specificaties Glanskop

 • Vaalbruin kleed
 • Donkere kap
 • Lichte onderdelen
 • Zwarte kinvlek
 • Witte vlek op basis van snavel
 • Wettenschappelijke naam: Parus palustris
 • Lengte: 12 tot 13 cm
 • Voedsel: insecten, ongewervelden en zaden
 • Eieren: meestal 6 tot 9 eieren per legsel
 • Geluid: zang doet denken aan zwarte mees: een metaalachtig “tiu-tiu-tiu-tiu-tiu“, klinkend als een sciencefiction laserpistool. Ook een meer klepperend type zang. Roep is explosief “psie-tjeh” dat enkele malen herhaald wordt.

Geluid Glanskop

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf half april.
 • Broedt plekken: ze maken een nestholte in rottend hout en soms broeden ze in nestkasten.
 • Eieren: meestal een of twee legsels per jaar, met ongeveer 6 tot 9 eieren per broedsel.
 • Broedduur: het duurt 13 tot 14 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen na 18 tot 19 dagen uit. Ze blijven daarna nog zeker 15 dagen bij hun ouders.
 • Leefgebied: broedt in wat ouder loofbos van minimaal 4 hectare.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is laag tot redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: broeden en overwinteren in hetzelfde gebied. Het zijn standvogels.
 • Broedparen: 14 000 tot 17 000
 • Overwinteraars: 40 000 tot 50 000
 • Doortrekkers: hele jaar aanwezig
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De vogel is een standvogel en komt dus het hele jaar in ons land voor.
 • Ze brengen meestal 1 tot 2 nesten per jaar groot.