Griel
Griel

De griel is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort en wordt een enkele keer tijdens de trek waargenomen. Het is een grote steltloper met lange poten en een korte zwart-gele snavel. De ogen en poten zijn opvallend geel van kleur. Het verenkleed is zandbruin van kleur.

Kenmerken en specificaties Griel

 • Lange poten
 • Korte zwart-gele snavel
 • Geel oog en poten
 • Witte wenkbrauwstreep en witte vleugelstreep
 • Zandbruin verenkleed
 • Bij het mannetje is de witte vleugelstreep duidelijker begrensd met zwart dan bij het vrouwtje
 • Wettenschappelijke naam: Burhinus oedicnemus
 • Lengte: 40 tot 45 cm. Spanwijdte: 77 tot 85 cm
 • Voedsel: insecten, slakken en ander dierlijk voedsel
 • Eieren: meestal 2 eieren per legsel
 • Geluid: hoog, schel trillend geluid, herinnerend aan wulp. Roep is een dun fluitend “kieee“.
 • De Griel is zeer zeldzaam in Nederland en is dan ook al lang niet meer waargenomen.

Geluid Griel

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf mei tot en met augustus.
 • Broedt plekken: het nest is een kaal kuiltje in de zandgrond.
 • Eieren: meestal een of twee legsel per jaar, met ongeveer 2 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 24 tot 27 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: het duurt ongeveer 36 tot en met 42 dagen voordat de jonge vogels uitvliegen.
 • Leefgebied: in Nederland was het voornamelijk een broedvogel in droge, open duinen met weinig begroeiing. In het buitenland voornamelijk te vinden in droge, steenachtige leefgebieden en ook op akkers en olijfgaarden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot laag.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: Vertrekt in augustus tot en met september naar Zuid-Europa en Noord-Afrika. Trekt terug naar broedgebieden vanaf maart.

Griel- IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Weetjes over de griel

 • In de periode van 1800 tot en met 1957 was het een schaarse broedvogel in de duinen van Noord- en Zuid-Holland. De soort wordt tegenwoordig een enkele keer tijdens trek waargenomen.