De griel is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort en wordt een enkele keer tijdens de trek waargenomen. Het is een grote steltloper met lange poten en een korte zwart-gele snavel. De ogen en poten zijn opvallend geel van kleur. Het verenkleed is zandbruin van kleur.

Kenmerken en specificaties Griel

 • Lange poten
 • Korte zwart-gele snavel
 • Geel oog en poten
 • Witte wenkbrauwstreep en witte vleugelstreep
 • Zandbruin verenkleed
 • Bij het mannetje is de witte vleugelstreep duidelijker begrensd met zwart dan bij het vrouwtje
 • Wettenschappelijke naam: Burhinus oedicnemus
 • Lengte: 40 tot 45 cm. Spanwijdte: 77 tot 85 cm
 • Voedsel: insecten, slakken en ander dierlijk voedsel
 • Eieren: meestal 2 eieren per legsel
 • Geluid: hoog, schel trillend geluid, herinnerend aan wulp. Roep is een dun fluitend “kieee“.
 • De Griel is zeer zeldzaam in Nederland en is dan ook al lang niet meer waargenomen.

Geluid Griel

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf mei tot en met augustus.
 • Broedt plekken: het nest is een kaal kuiltje in de zandgrond.
 • Eieren: meestal een of twee legsel per jaar, met ongeveer 2 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 24 tot 27 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: het duurt ongeveer 36 tot en met 42 dagen voordat de jonge vogels uitvliegen.
 • Leefgebied: in Nederland was het voornamelijk een broedvogel in droge, open duinen met weinig begroeiing. In het buitenland voornamelijk te vinden in droge, steenachtige leefgebieden en ook op akkers en olijfgaarden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot laag.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: Vertrekt in augustus tot en met september naar Zuid-Europa en Noord-Afrika. Trekt terug naar broedgebieden vanaf maart.

Weetjes over de griel

 • In de periode van 1800 tot en met 1957 was het een schaarse broedvogel in de duinen van Noord- en Zuid-Holland. De soort wordt tegenwoordig een enkele keer tijdens trek waargenomen.