Vrouw
Man

De groene specht is inderdaad een groene specht. Het mannetje en het vrouwtje hebben allebei een rode kruin. Het mannetje heeft een rode streep onder het oog en deze streep is bij het vrouwtje zwart.

Kenmerken en specificaties Groene Specht

 • Groen vleugeldek
 • Rode kruin
 • Mannetje: rode streep onder oog, bij een vrouwtje is dit een zwarte streep.
 • Wettenschappelijke naam: Picus viridis
 • Lengte: 30 tot 36 cm. Spanwijdte: 45 tot 51 cm
 • Voedsel: insecten, vooral mieren
 • Eieren: meestal 4 tot 6 eieren per legsel
 • Geluid: Lange, lachende, en hinnikende roep. Bij opvliegen korte variant hierop.

Geluid Groene specht

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf maart tot en met juni.
 • Broedt plekken: broedt meestal in een zelfgehakt hol in oude loofbomen.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 4 tot 6 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 14 tot 15 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen zitten ongeveer 23 tot 27 dagen op het nest en vliegen daarna uit. Meestal blijft de familie na het uitvliegen nog 3 tot 7 weken bij elkaar.
 • Leefgebied: broeden voornamelijk in kleinschalige cultuurlandschappen met oude bomen en in de duinen. Tegenwoordig zijn ze ook steeds vaker in polders, recreatiegebieden en parken te vinden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is redelijk tot groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: deze spechtensoort is een standvogel en blijft dus het hele jaar in Nederland.
 • Broedparen: 9 500 tot 11 500
 • Overwinteraars: 25 000 tot 30 000
 • Doortrekkers: niet van toepassing
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Weetjes over de groene specht

 • Heeft een opvallend lange tong, die tot wel 10 cm buiten de snavelpunt kan worden uitgestoken.
 • De specht heeft meerdere dialectnamen, zoals houtspecht, lachspecht en Maarts veulen.

Deze soort is vergelijkbaar met: