Man
Vrouw

De grote bonte specht is de meest algemeenste spechtensoort in Nederland. Het is een zwart-witte vogel met een rode ‘broek’. Het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd, en het vrouwtje heeft dit niet.

Kenmerken en specificaties

 • Zwart- witte vogel
 • Rode ”broek”
 • witte schoudervlekken
 • Mannetje heeft een rode vlek op achterhoofd, het vrouwtje niet.
 • Wettenschappelijke naam: Dendrocopos major
 • Lengte: ongeveer 22 cm. Spanwijdte: 34 tot 39 cm
 • Voedsel: insecten, zaden van sparren en dennenkegels en soms eieren van andere vogels.
 • Eieren: meestal 5 tot 7 eieren per legsel
 • Geluid: luid, maar relatief korte roffel. Roept vaak: ’tsjik’

Geluid Grote bonte specht

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf begin april.
 • Broedt plekken: de eieren worden gelegd in een nestholte meestal in een zachte boomsoort uitgehakt.
 • Eieren: meestal een legsel per jaar, met ongeveer 5 tot 7 eieren.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 10 tot 12 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen vliegen na 20 tot 23 dagen uit. Ze worden daarna nog 10 dagen door hun ouders gevoerd.
 • Leefgebied: broedt op plekken waar bomen te vinden zijn. De soort is vooral in loofbossen en gemengde bossen te vinden en maakt bij voorkeur een nest in een wat zachtere boomsoort.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is het hele jaar groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: zijn het hele jaar in Nederland aanwezig.
 • Broedparen: 97 000 tot 130 000
 • Overwinteraars: 200 000 tot 300 000
 • Doortrekkers: niet van toepassing
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Enkele dialectnamen van de specht zijn eksterspecht, boomklopper en steenspecht.
 • In het volksgeloof dachten mensen dat de specht regen kon voorspelen, doordat ze in de roep van de specht een soort ‘giet giet’ hoorde. De specht maakt eigenlijk een kiet- kiet roep.