Kenmerken en specificaties middelste bonte specht

  • wit gezicht
  • Rode pet
  • Zalmroze ”broek”
  • Zwart-witte vleugels
  • lijkt op grote bonte specht
  • Wettenschappelijke naam: Dendropicos medius
  • Lengte: 19,5 tot 22 cm
  • Voedsel: insecten, rupsen, bessen en noten
  • Geluid: roffeld zelden ( 2 tot 3 keer achterelkaar) en zijn roep is klagend net zoals een havik of gaai.

Geluid Middelste bonte specht

Deze soort is vergelijkbaar met: