De heggenmus is een onopvallende vogel. Hij heeft een bruingrijs verenkleed en een blauwgrijs kop en borst. Hij zit meestal verstopt tussen de struiken als hij op zoek is naar eten.

Kenmerken en specificaties heggenmus

 • Bruingrijs verenkleed
 • Blauwgrijze kop/borst
 • Spitse snavel
 • Wettenschappelijke naam: Prunella modularis
 • Lengte: ongeveer 13 tot 14,5 cm
 • Voedsel: insecten, spinnen, kleine bodemdiertjes en zaden.
 • Eieren: meestal 3 tot 6 eieren per legsel
 • Geluid: helder, metalig liedje.

Geluid Heggenmus

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf eind april tot en met augustus.
 • Broedt plekken: nest wordt gemaakt in een struik of heg. Nest bevind zich zelden hoger als 2 meter.
 • Eieren: meestal 2 legsel per jaar, met ongeveer 3 tot 6 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duurt 11 tot 13 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: de jongen zitten 11 tot 13 dagen op het nest en worden vervolgens nog 14 tot 17 dagen door de ouders gevoerd.
 • Leefgebied: te vinden op plekken met struiken en bosjes. Dit kan op allerlei terreinen zijn, zoals bossen, houtwallen, tuinen, parken en kleinschalige landbouwgebieden.
 • Trefkans: algemeen

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: de Nederlands heggenmussen zijn voornamelijk standvogels. In de winter groeit de populatie in Nederland met vogels uit Scandinavië en Noord-Duitsland.
 • Broedparen: 175 000 tot 225 000
 • Overwinteraars: 300 000 tot 600 000
 • Doortrekkers: 200 000 tot 1 000 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze soort is vergelijkbaar met: