De Noordse pijlstormvogel heeft een bruinzwart verenkleed met witte onderdelen. Ze hebben smalle spitse vleugels. De vlucht is keilend en kantelend met stijve en snelle vleugelslagen.

Kenmerken en specificaties Noordse Pijlstormvogel

  • Bruinzwart van boven
  • Wit van onderen
  • Smalle spitse vleugels
  • Vlucht: keilende en kantelende vlucht met stijve, snelle vleugelslagen
  • Wettenschappelijke naam: Puffinus puffinus
  • Lengte: 30 tot 38 cm. Spanwijdte: 75 tot 89 cm
  • Voedsel:  haring, sprot, Noorse zandspiering, inktvis, kreeftachtigen en visafval.
  • Geluid: alleen ’s nachts te horen, uit de broedholen. Spookachtig.

Geluid Noordse pijlstormvogel