Noordse Pijlstormvogels

De Noordse pijlstormvogel heeft een bruinzwart verenkleed met witte onderdelen. Ze hebben smalle spitse vleugels. De vlucht is keilend en kantelend met stijve en snelle vleugelslagen.

Kenmerken en specificaties Noordse Pijlstormvogel

  • Bruinzwart van boven
  • Wit van onderen
  • Smalle spitse vleugels
  • Vlucht: keilende en kantelende vlucht met stijve, snelle vleugelslagen
  • Wettenschappelijke naam: Puffinus puffinus
  • Lengte: 30 tot 38 cm. Spanwijdte: 75 tot 89 cm
  • Voedsel:  haring, sprot, Noorse zandspiering, inktvis, kreeftachtigen en visafval.
  • Geluid: alleen ’s nachts te horen, uit de broedholen. Spookachtig.

Geluid Noordse pijlstormvogel