Man
Vrouw

Het paapje wordt in Nederland voornamelijk tijdens de trek waargenomen. De mannetje hebben een opvallende witte wenkbrauwstreep en een oranje keel en borst. De vrouwtjes hebben een lichtbruin verenkleed met een lichtere wenkbrauwstreep.

Kenmerken en specificaties Paapje

  • Mannetjes: witte wenkbrauwstreep, zwarte oorstreek, en een oranje keel en borst
  • Vrouwtjes en jonge vogels: beigewitte wenkbrauwstreep, oorstreek lichtbruin en de kop en borst zijn minder oranje.
  • Wettenschappelijke naam: Saxicola rubetra
  • Lengte: 12 tot 14 cm
  • Voedsel: insecten, ongewervelden, bessen en zaden
  • Geluid: afwisselende, korte zang met heldere fluittonen en knarsende tonen, vaak met imitaties van andere zangvogels.
  • Komt zelden voor in Nederland

Geluid Paapje

Deze soort is vergelijkbaar met: