De parelduiker is een vrij algemene vogelsoort in Nederland. In zomerkleed hebben ze een grijze kruin en achterhals. De keel is zwart en op de bovendelen hebben ze een mooi patroon met witte blokken. In winterkleed hebben ze een opvallende witte vlek op de achterflank.

Kenmerken en specificaties Parelduiker

  • Zomerkleed: grijze kruin en achterhals, zwarte keel en een patroon van witte blokken op de bovendelen.
  • Winterkleed: opvallende witte vlek op de achterflank.
  • Steil voorhoofd, met afgerond achterhoofd.
  • Snavel horizontaal
  • Dikke hals en volle borst.
  • Wettenschappelijke naam: Gavia arctica
  • Lengte: 63 tot 75 cm. Spanwijdte: 100 tot 122 cm
  • Voedsel: vissen, waterinsecten, mollusken, kreeftachtigen en plantaardig materiaal 
  • Geluid: in het broedseizoen een luide, ritmische, hoge baltszang; daarnaast ook lange, klaaglijke en grommende geluiden, vooral ’s nachts.
  • Is zeldzaam in Nederland

Geluid Parelduiker