De roodkeelpieper is een zeldzame vogelsoort in Nederland. In zomerkleed hebben ze een baksteenrood kleurig gezicht, wat erg opvallend is. In winterkleed zijn de onderdelen nagenoeg wit met brede strepen op de flanken. Ze hebben ook een dunnen snavel met gele snavelbasis.

Kenmerken en specificaties Roodkeelpieper

  • Zomerkleed: baksteenrode gezicht, borst en keel, dat in het najaar ook nog vaag te zien is.
  • Winterkleed: onderdelen nagenoeg wit met brede, scherp afgetekende strepen op flanken.
  • Fijne dunne snavel met gele basis
  • Lichte strepen op de rug
  • Zwaar gestreepte stuit
  • Wettenschappelijke naam: Anthus cervinus
  • Lengte: 14 tot 15 cm
  • Voedsel: insecten en andere ongewervelden, zoals kevers, sprinkhanen, juffers, cicades, spinnen, wormen 
  • Geluid: roep doet denken aan boompieper maar is zuiverder en langgerekter, “psIIII“, met een explosief begin en een wegstervend einde.
  • Is zeldzaam in Nederland

Geluid Roodkeelpieper