De roodkopklauwier is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort, die in eerste instantie broedvogel was in Nederland. Ze hebben een bruinrode bovenkop en zwart masker. De vrouwtjes zijn iets valer en hebben een bruin-grijze mantel.

Kenmerken en specificaties Roodkopklauwier

 • Bruinrode bovenkop
 • Zwart masker
 • Verenkleed zwart-wit
 • Witte brede vleugelstreep
 • Vrouwtje: iets valer dan het mannetje met de bruin-grijze mantel
 • Jonge vogels: grijsbruin, licht veld op schouderveren
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Lanius senator
 • Lengte: 18 tot 19 cm
 • Voedsel: insecten zoals kevers, krekels, sprinkhanen, spinnen en rupsen. Maar ook wel kleine hagedissen, zoogdieren of vogels.
 • Geluid: alarm korte hese roepjes of triller. Zang luide snelle stroom, piepend en smakkend. Imiteert. Herhaalt bepaalde frasen. Zowel man als vrouw zingt.
 • Is zeldzaam in Nederland

Land van afkomst

 • Trekt in de winter naar gebieden onder de Sahara
 • Komt voor in het Middellandse Zeegebied. In Oost-Frankrijk, Zuid-Duitsland en Oost-Polen liggen de meest noordelijke broedgebieden. Naar het oosten te vinden tot in Georgië.

Geluid roodkopklauwier

Bron