Slechtvalk

De slechtvalk is in Nederland een vrij algemene vogelsoort. Ze hebben een zwarte borst met spitse vleugels en korte staart. Ze hebben een zwarte kopkap en ook een baardstreep.

Kenmerken en specificaties Slechtvalk

  • Zwarte borst
  • Spitse vleugels
  • Korte staart
  • Licht van onderen
  • Zwarte kopkap en baardstreep
  • Jonge vogels: bruin van boven en bruin gestreept van onderen.
  • Wettenschappelijke naam: Falco peregrinus
  • Lengte: ongeveer 38 tot 45 cm. Spanwijdte: 79 tot 114 cm
  • Voedsel: steltlopers, eenden, duiven, spreeuwen en soms grotere prooien tot aan ganzen, of juist kleinere
  • Geluid: klaaglijk gekrijs.

Geluid Slechtvalk