Categorie Valken

Smelleken

De smelleken is een schaarse roofvogelsoort in Nederland, die voornamelijk tijdens de trek wordt gezien. Het mannetje is blauwgrijs en heeft een zwarte staartband met bruinoranje gevlekte borst.

Slechtvalk

De slechtvalk is in Nederland een vrij algemene vogelsoort. Ze hebben een zwarte borst met spitse vleugels en korte staart. Ze hebben een zwarte kopkap en ook een baardstreep.

Boomvalk

Boomvalk
De boomvalk is een roofvogel die is gespecialiseerd in het vangen van vliegende prooidieren. Het is een kleine valk met lange spitse vleugels en witte wangen. Volwassen vogels hebben blauwgrijze bovendelen en een opvallende ''rode broek''.

Torenvalk

Torenvalk

Kenmerken en specificaties Torenvalk Mannetje: grijze kop en grijze staart met zwarte eindband. Vrouwtje: geheel roodbruine bovenzijde en sterk gebandeerde staart. Korte tenen In vlucht is de lange staart een goed herkenningspunt. Wettenschappelijke naam: Falco tinnunculus Lengte: ongeveer 31 tot 37…