Steenarend

De steenarend is een roofvogel met een donkerbruin verenkleed. De volwassen vogels hebben een grijze staart en slagpennen met enkele donkere banden en zwarte toppen.

Kenmerken en specificaties Steenarend

 • Lange vleugels en opvallende staart
 • Donkerbruin kleed
 • Licht of roodbruin achterhoofd
 • Volwassen vogels: grijze staart- en slagpennen met enkele donkere banden en zwarte toppen. Bovenvleugel loopt vaak een lichte band
 • Jonge vogels: grote witte vlek op de ondervleugel en een witte staartbasis
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Aquila chrysaetos
 • Lengte: 66 tot 90 cm. Spanwijdte: 180 tot 234 cm
 • Voedsel:  vogels, zoogdieren en aas
 • Geluid: buiten broedgebied zwijgzaam. Zang een serie van stijgende “kjie-kjie-kjie”-klanken. Roep vaak een enkele versie daarvan, ook heser.

Land van afkomst

 • Komt zeldzaam voor in Nederland. Zie blog bericht
 • Komt voor in Schotland, Scandinavië, Noord-Rusland, de Baltische staten, het Iberisch schiereiland, Corsica, Sardinië, Italië, de Balkan, de Alpen, de Karpaten, Griekenland en de Kaukasus

Geluid Steenarend