Torenvalk

man
vrouw

Kenmerken en specificaties Torenvalk

  • Mannetje: grijze kop en grijze staart met zwarte eindband.
  • Vrouwtje: geheel roodbruine bovenzijde en sterk gebandeerde staart.
  • Korte tenen
  • In vlucht is de lange staart een goed herkenningspunt.
  • Wettenschappelijke naam: Falco tinnunculus
  • Lengte: ongeveer 31 tot 37 cm. Spanwijdte: 68 tot 78 cm
  • Voedsel: kleine zoogdieren, vooral woelmuizen, zangvogels, kuikens van weidevogels, en grote insecten
  • Geluid: vooral bij het nest en tijdens de balts vocaal, verder tamelijk zwijgzaam. Meest gehoord is “kie-kie-kie-kie-kie-kie…“.

Geluid Torenvalk