De vale gier is in Nederland een zeer zeldzame vogelsoort. Ze hebben brede vleugels die aan het einde smaller toelopen. De vlucht is zwaar met diepe en trage vleugelslagen.

Kenmerken en specificaties Vale gier

 • Brede vleugels die naar het uiteinde smaller toelopen in lange donkere hand- en armpennen.
 • Voorzijde van de bovenvleugel is lichtbruin gekleurd
 • Ondervleugel middelbruin met een of twee lichte banden.
 • Zware vlucht met diepe en trage vleugelslagen
 • Vrij korte staart en de witachtige kraag en nek
 • Poten grijzig
 • Gele snavel
 • Jonge vogels: grijzige snavel
 • Wettenschappelijke naam: Gyps fulvus
 • Lengte: 93 tot 110 cm. Spanwijdte: 234 tot 270 cm
 • Voedsel:  middelgrote tot grote zoogdieren
 • Geluid: kakelend, blazend en krijsende geluiden.

Land van afkomst

 • Komt zeldzaam voor in Nederland
 • Komt vooral voor in Spanje, Sardinië, de Balkan, Griekenland, Kaukasus, Frankrijk en Italië
 • Overwintert in Afrika en Zuid- Europa

Geluid Vale gier

Bron