Vogel blog en vogelweetjes

Chinese knobbelgans

Chinese knobbelgans

De Chinese knobbelgans is een exoot in Nederland. Ze komen oorspronkelijk uit China en Japan. Kenmerken van deze gans.