Foto: Marcel Koelink

De zanglijster is een algemene zangvogel in Nederland. Ze hebben een bruin verenkleed met een lichte borst met daarop puntige vlekken in de vorm van een pijl. Ze kunnen de zang van veel andere vogels imiteren.

Kenmerken en specificatie zanglijster

  • Bruine vleugels
  • Bruin verenkleed
  • Lichte borst met pijl puntige vlekken
  • Wettenschappelijke naam: Turdus philomelos
  • Lengte: ongeveer 20 tot 22 cm
  • Voedsel: regenwormen, insecten, duizendpoten, pissebedden, slaken en soms ook stukjes appels of bessen.
  • Geluid: trage zang, met veel pauzes. Meestal driemaal achterelkaar hetzelfde geluid. Bekendste roep is een hoog, scherp “tsip“.

Geluid Zanglijster