man
vrouw

De zwarte roodstaart is een vrij algemene vogelsoort in Nederland met een roestrode staart. De mannetjes hebben een zwart met grijs verenkleed. De vrouwtjes zijn minder zwart en hebben een meer bruingrijs verenkleed.

Kenmerken en specificaties Zwarte Roodstaart

  • Roestrode staart
  • Mannetjes: zwart en grijs verenkleed met een witte vleugelvlek
  • Vrouwtjes: minder zwart, heeft een roetkleurig bruingrijs verenkleed
  • Zit vaak rechtop en trilt dan met zijn staart
  • Wettenschappelijke naam: Phoenicurus ochruros
  • Lengte: 13 tot 14,5 cm
  • Voedsel: vooral insecten, maar in de herfst ook zaden, bessen en ander fruit.
  • Geluid: zang met knarsende tonen
  • Is in Nederland vooral een broedvogel

Geluid Zwarte roodstaart