De zwarte wouw is een roofvogel met een donkerbruin verenkleed. De kop is licht van kleur en de onder vleugels hebben lichte delen. De staart is ondiep gevorkt en bijna rechthoekig van vorm.

Kenmerken en specificaties Zwarte Wouw

 • Donkerbruin verenkleed
 • Kop is lichter van kleur
 • Op ondervleugels lichte velden
 • Staart ondiep gevorkt, bijna rechthoekig van vorm
 • Vleugels zijn minder lang dan die van de Rode wouw
 • Lijkt een beetje op de bruine kiekendief
 • Is een dwaalgast
 • Wettenschappelijke naam: Milvus migrans
 • Lengte: 44 tot 66 cm. Spanwijdte: 120 tot 153 cm
 • Voedsel: aas, kleine zoogdieren, vis, kleine tot middelgrote vogels, reptielen en amfibieën. Ook afval.
 • Geluid: schel, vibrerend en meeuwachtig.

Broeden en leefgebied

 • Is zeldzaam in Nederland
 • Broedt vooral in Zuidwest-, Midden en Oost-Europa.
 • Komt vooral veel voor in Rusland, Frankrijk en Spanje
 • Trekt naar Afrika

Geluid Zwarte wouw