Blauwe Kiekendief

Man (Foto: Wim Bosch)
Vrouw (Foto: Wim Bosch)

De blauwe kiekendief behoort tot de familie der havikachtigen. Deze roofvogel is de afgelopen jaren als broedvogel sterk afgenomen in Nederland. Hierdoor is het best wel zeldzaam geworden om er eentje in ons land te zien.

Kenmerken en specificaties Blauwe Kiekendief

 • Mannetjes: licht van kleur met zwarte vleugelpunten.
 • Vrouwtjes en jongen: opvallende witte stuit, bruin, zwarte banden over de staart en ondervleugels.
 • Wettenschappelijke naam: Circus cyaneus
 • Lengte: ongeveer 42 tot 50 cm. Spanwijdte: 100 tot 121 cm
 • Voedsel: kleine zoogdieren vooral woelmuizen en jonge konijnen, soms ook zangvogels en jongen van grotere vogels zoals steltlopers, en hoenders
 • Eieren: meestal 3 tot 6 eieren per legsel
 • Geluid: kekkerende geluiden in de broedtijd, ook fluitende, hoge roepen.

Geluid blauwe kiekendief

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf april tot juni.
 • Broedt plekken: broedt op de grond. In hoge heide, in droog rietland, tussen lage wilgen, en ook in graanvelden.
 • Eieren: een legsel, met meestal 3 tot 6 eieren. Soms 7 eieren.
 • Broedduur: ongeveer 29 tot 39 dagen.
 • Uitgevlogen: na 32 tot 42 dagen.
 • Leefgebied: leeft voornamelijk in duinvalleien, kwelders, grazige ruigten, cultuurgraslanden, akkerbouwgebieden en bij jonge bosaanplanting. In de winter ook in weilanden te vinden.
 • Trefkans: de trefkans om in Nederland een blauwe kiek te zien is vrij klein. Er zijn nog maar weinig broedparen in ons land.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: broedt in Fenno-Scandinavië en Noord-Rusland. Trekt over een breed front naar West- en Zuid-Europa, deels ook Noord-Afrika. Doortrek in Nederland van eind augustus tot in november, overwintert hier ook. Terugtrek van maart tot in mei.

Bron: IUCN REDLIST

Weetjes

 • De blauwe kiekendief is net als de bruine kiekendief polygaam, wat betekent dat het mannetje meerder vrouwtjes kan hebben.
 • Het geslacht van de jongen kan bepaald worden door hun grootte maar ook door de kleur van de iris. Bij mannetjes is de kleur grijsbruin, bij vrouwtjes donkerbruin.

Deze soort is vergelijkbaar met: