Boomleeuwerik

De boomleeuwerik lijkt op de leeuwerik, maar heeft een zeer korte staart. De vogel heeft een korte kuif. Hij heeft een lichte wenkbrauwstreep en roestrode wangen. Er is geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke vogels van deze soort.

Kenmerken en specificaties

 • Korte kuif
 • Lichte wenkbrauwstreep
 • Roestrode wangen
 • Korte staart
 • Basis handvleugel heeft een zwart-wit vlekje
 • Geen verschil man en vrouw
 • Wettenschappelijke naam: Lullula arborea
 • Lengte: ongeveer 13,5 tot 15 cm.
 • Voedsel: insecten, zaden, grassen en plantaardig materiaal
 • Eieren: meestal 3 tot 5 eieren per legsel
 • Geluid: prachtige, melancholieke zang, met vele lange reeksen van dalende, warme klanken. In vlucht of in zit. Roep drielettergrepig “tie-de-dlie“, in allerlei variaties.

Geluid

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: vanaf maart tot en met juli.
 • Broedt plekken: meestal op schrale zand- en heidegrond.
 • Eieren: meestal 2 legsels per jaar. Ongeveer 3 tot 5 eieren per legsel.
 • Broedduur: ongeveer 12 tot 15 dagen broeden en dan komen de jongen uit.
 • Uitgevlogen: na 10 tot 12 dagen verlaten de jongen het nest.
 • Leefgebied: de broedgebieden zijn vooral de hogere zandgronden en duingebieden. De rest van het jaar is deze vogel te vinden in gebieden met stuifzanden, heideterreinen, dennenbossen en zandwegen.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland is vrij klein.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: een korte-afstandstrekker. Overwinteren soms ook in Nederland, maar ze trekken meestal weg richting Zuid-Frankrijk, Spanje, Italië en de Balkan. In Februari komen ze dan weer terug naar het broedgebied.

Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • Deze vogel hoor je meestal eerst voordat je hem ziet.
 • Behoort tot de familie van leeuweriken (Alaudidae)
 • De vogel lijkt sterk op de leeuwerik, maar is te onderschieden door de zeer korte staart die deze vogel heeft.