De brandgans heeft zwart, wit en grijze tinten in zijn verenkleed. Het gezicht is wit met een zwarte snavel. Deze soort lijkt op de rotgans en brandgans qua kleurenpalet.

Kenmerken en specificaties brandgans

 • Zwart, wit en grijs tinten. Wit gezicht met zwarte snavel.
 • Onderkant lichaam wit
 • Zwarte staartpunt
 • Zwarte hals
 • Wettenschappelijke naam: Branta leucopsis
 • Lengte: ongeveer 58 tot 70 cm. Spanwijdte: 132 tot 145 cm
 • Voedsel: gras en plantendelen
 • Eieren: meestal 3 tot 5 eieren per legsel
 • Geluid: Kenmerkend kort gegak, lijkt op het keffen van een hond.

Geluid Brandgans

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf eind mei.
 • Broedt plekken: broedt in losse kolonies, wat veiligheid oplevert voor het verjagen van vijanden.
 • Eieren: een legsel per jaar, met meestal 3 tot 5 eieren.
 • Broedduur: onbekend
 • Uitgevlogen: onbekend
 • Leefgebied: is vooral te vinden in Akkers, graslanden, kust, moeras, oevers, rivieren, wadden, weilanden, eilanden in het rivierengebied en in laagveengebieden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is redelijk tot groot.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: broeden in het hoge noorden en trekken in de winter naar Schotland, Ierland, Nederland en andere omliggende landen. Ze komen hieraan in december en trekken in maart weer terug naar hun broedgebied.
 • Broedparen: 14 000 tot 20 000
 • Overwinteraars: 780 000 tot 820 000
 • Doortrekkers: 640 000 tot 750 000
 • Deze informatie is afkomstig van sovon vogelonderzoek Nederland.

brandgans IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De brandgans broedt nog maar ongeveer 30 jaar in Nederland.
 • Vogels die in Nederland overwinteren komen vooral uit Nova Zembla en uit Zweden.
 • Deze gans eet naast gras ook graag kleine schaaldieren, die ze met name in het hoge noorden vangen.
 • Er zijn jaarlijks zo’n 500 000 brandganzen die weidevelden in Nederland bezoeken, met name in Friesland.