De grote Canadese gans is een bruingrijze gans met een zwarte hals en kop. Een van de opvallendste kenmerken is de witte halsvlek. In Nederland wordt deze ganzensoort als een exoot beschouwd.

Kenmerken en specificaties Grote Canadese Gans

 • Bruingrijze gans
 • Zwarte hals en de bovenkant van kop is ook zwart.
 • Witte hals vlek
 • Wettenschappelijke naam: Branta canadensis
 • Lengte: ongeveer 55 tot 110 cm. Spanwijdte: 122 tot 183 cm
 • Voedsel: plantendelen, oogstresten en soms eieren van Sterns
 • Eieren: meestal 4 tot 7 eieren per legsel
 • Geluid: luid, ‘honkend’.

Geluid grote Canadese gans

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf half maart tot en met begin mei.
 • Broedt plekken:
 • Eieren: er worden meestal 4 tot 7 eieren gelegd in een periode van 9 dagen.
 • Broedduur: het duurt ongeveer 26 tot 27 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: na anderhalf tot twee maanden zijn de jongen vliegvlug.
 • Leefgebied: leeft in diverse gebieden, van toendra’s tot half woestijnen. Het enige belangrijke is dat er water in de buurt van zijn leefgebied moet zijn. In Nederland is de soort voornamelijk te vinden in vennen, veenmoerassen en graslanden.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is het hele jaar redelijk.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: de vogel die in Europa leven trekken nauwelijks. Vanaf juni tot en met september komen de vogels in grote groepen bij elkaar voor de rui.

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de grote Canadese gans

 • De oudste grote Canadese gans werd maar liefst 33 jaar en 3 maanden oud. De vogel werd in 2001 geschoten in Ontario en droeg een wetenschappelijke ring, waaruit bleek dat de vogel in 1969 geringd was.