Draaihals adult

De draaihals is een onopvallende spechtensoort. Ze hebben een goed camouflagekleed, met bruin en grijstinten. De specht dankt zijn naam aan de flexibele hals, die ze in vreemde kronkels kunnen draaien. Ze komen weinig voor in Nederland.

Kenmerken en specificaties Draaihals

 • Bruin verenkleed met grijstinten, zorgt voor goede camouflage
 • Flexibele hals, kan in vreemde kronkels draaien
 • Wettenschappelijke naam: Jynx torquilla
 • Lengte: ongeveer 16 tot 17 cm. Spanwijdte: 34 cm
 • Voedsel: vooral mieren, maar ook andere ongewervelden
 • Eieren: meestal 7 tot 12 eieren per legsel
 • Geluid: schel, klaaglijk gekekker in de broedtijd.

Geluid Draaihals

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf mei tot en met juni.
 • Broedt plekken: het is een holenbroeder. Ze gebruiken nestholten van andere spechten en ook nestkasten om in te broeden.
 • Eieren: een of twee legsel per jaar, met meestal 7 tot 12 eieren per legsel.
 • Broedduur: het duur ongeveer 11 tot 14 dagen voordat de eieren uit komen.
 • Uitgevlogen: na 20 tot 25 dagen verlaten de jongen spechten het nest.
 • Leefgebied: broedt meestal in oude, soms deels verrotte loofbomen. Ze zijn voornamelijk te vinden in open loofbos met zandgrond.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot laag.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: Nederlandse draaihalzen overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vanaf april tot en met mei komen ze weer terug naar Nederland.

draaihals IUCN REDLIST
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over deze vogel

 • De draaihals staat op de rode lijst van Nederlandse broedvogels als ”ernstig bedreigd”. Dit komt door een verslechtering in het voedselaanbod.
 • Ze eten mieren, vooral zwarte wegmieren en poppen zijn hun favoriet.
 • Ze kunnen hun nek maar liefst 180 graden draaien.