De zwarte specht is zoals de naam al zegt een specht met een zwart verenkleed. De rode kruin op de kop is een opvallend kenmerk en deze specht vliegt op een manier die verglijkbaar is als met een gaai.

Kenmerken en specificaties zwarte specht

  • Zwart verenkleed
  • Rode kruin
  • Vliegt als een Gaai
  • Wettenschappelijke naam: Dryocopus martius
  • Lengte: 45 tot 55 cm
  • Voedsel: houtmieren, maar ook larven van kevers
  • Geluid: in vlucht een luid, “kru-kru-kru-kru…” in zit maakt de zwarte specht een meer klaaglijke roep “kli-èèèhh”. En ook kauwachtige geluiden

Geluid Zwarte specht