De dwerggans is een grijsbruine gans met korte nek en ook een korte snavel. De gans heeft wit op de bovenkop en een opvallende gele oogring. Het is de kleinste gans van de verschillende ganzensoorten die grijsbruin gekleurd zijn.

Kenmerken en specificaties Dwerggans

 • Grijsbruin verenkleed
 • Kleine gans
 • Korte nek
 • Korte snavel
 • Wit op de bovenkop
 • Gele oogring
 • Wettenschappelijke naam: Anser erythropus
 • Lengte: ongeveer 53 tot 56 cm. Spanwijdte: 115 tot 135 cm
 • Voedsel: plantendelen
 • Eieren: meestal 4 tot 6 eieren per legsel. De eieren zijn roomwit.
 • Geluid: Hoog en kakelend, nog hoger dan van kolgans.

Geluid Dwerggans

Bron

Broeden en leefgebied

 • Broedperiode: broedt vanaf begin mei tot en met begin juli.
 • Broedt plekken: een ondiep nest bekleed met mos, gras en donsveren tussen dwergstruiken.
 • Eieren: legt meestal 4 tot 6 roomwitte eieren.
 • Broedduur: na 25 tot 28 dagen komen de eieren uit.
 • Leefgebied: toendra’s met boomopslag en gebieden met veel dwergstruiken zijn favoriet. In de winter vaak te vinden op graslanden en akkers.
 • Trefkans: de kans om deze vogel in Nederland te zien is zeer laag tot laag.

Vogeltrek en populatie

 • Vogeltrek: ze overwinteren in gebieden zoals Oost- en Zuid-Europa rond de Kapische en Zwarte Zee. Er is maar een klein aantal dat in Nederland overwintert.

IUCN REDLIST dwerggans
Bron: IUCN REDLIST

Deze soort is vergelijkbaar met:

Weetjes over de dwerggans

 • De dwerggans staat als kwetsbaar op de rode lijst van de IUCN.
 • Deze gans lijkt veel op de kolgans, maar is iets kleiner.
 • De lichaamslengte van het mannetje bedraagt 65 cm en het vrouwtje 53 cm. Het vrouwtje van deze ganzensoort is dus iets kleiner dan het mannetje.